BETTER BALANCE Erhverv

Løft din virksomhed og dine medarbejdere op på et højere sundheds- og trivsels niveau med en erhvervsløsning hos BETTER BALANCE by Palsgaard.

Det kan betale sig i længden – og er tilmed også fuldt fradragsberettiget!

Vi stiller vores sundhedsklinik og kompetencer til rådighed for jer, så I kan få muligheden for at indfri jeres fulde potentiale med glade, sunde og tilfredse medarbejdere og ledere.

Medarbejdersundhed, sygefravær, stress og sygdom har formentlig aldrig fyldt mere på ledelsesgangene og arbejdspladserne, som det gør nu – og det er med god grund.

Derfor er vi glade for, at vi kan tilbyde hjælp til de virksomheder, der gerne vil tænke på medarbejdersundhed og trivsel i et bredere perspektiv.

Vi har hos BETTER BALANCE by Palsgaard specialiseret os i netop at skræddersy sundhedsforebyggende forløb for virksomheder, og det er med rigtig gode resultater både målt på økonomiske besparelser grundet lavere sygefravær, medarbejdertrivsel, teamwork, effektivitet, intern kommunikation og personlig udvikling hos den enkelte medarbejder og leder.

Vi har begge to erfaringer fra organisationer og store virksomheder. Merethe med sine 30 års ledelseserfaring og Jacob med sine erfaringer fra arbejdet som manuel medicinsk behandler og fysioterapeut for blandt andre Mærsk, Kammeradvokaten samt flere institutioner i Holbæk Kommune.

Tilsammen giver det os en unik kombination af sundhedsfaglig viden og indsigt i dynamikkerne i virksomheder og organisationer på et strategisk plan, hvilket er til gavn for jer.

Til virksomheder tilbyder vi hos BETTER BALANCE by Palsgaard

Behandling i virksomheden - Få Jacob ud som behandler

Du har i din virksomhed mulighed for at få Jacob ud til jer som behandler, så jeres medarbejdere kan modtage behandling i arbejdstiden. Det eneste, det kræver fra jeres side er et rum, hvor Jacob kan stille sin briks op og behandlingen kan foregå uforstyrret.

Den enkelte behandling vil have en varighed på ca. 30 min og foregår påklædt.

Erfaringsmæssigt når Jacob typisk at behandle 8-12 medarbejdere på én behandlerdag ude hos jer.

Vi har positive erfaringer med at behandling i virksomheden er med til at nedsætte sygefraværet i de virksomheder vi har samarbejdet med. Læs mere om Jacobs behandlingstilgang her

Individuelle virksomhedsforløb

Vi specialiserer os indenfor individuelle virksomhedsforløb, og du er som virksomhed altid velkommen til at tage kontakt til os og høre nærmere om mulighederne for et skræddersyet virksomhedsforløb for jer.

Vi har en bred erfaring fra forløb til hele medarbejdergrupper bestående af 35 ansatte og til individuelle ledelses- og medarbejderforløb. Temaerne kan variere og omhandle alt fra personlig udvikling, hvor vi arbejder med at øge performance til sygemeldinger, hvor vi prøver at få medarbejderne tilbage i jobbet hurtigere og mere robuste.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan et medarbejderforløb kan se ud, så kan du finde et eksempel her

Foredrag & Events

Vi holder med jævne mellemrum foredrag og events for virksomheder og til arrangementer.

Foredraget indeholder vores tilgang og syn på sundhed og mennesker med fokus på, hvordan vi kan optimere os selv via en forståelse af hjernens og kroppens sammenhænge, viden omkring hvordan vi restituerer bedst, samt hvordan det vi indtager påvirker vores effektivitet i løbet af en dag.

Indholdet målrettes og justeres alt efter hvilket publikum, vi står overfor, så indholdet har størst mulig relevans.

Målet med vores foredrag er at inspirere og forhåbentlig skabe små “aha” oplevelser og indsigter, som skal vække nysgerrigheden hos jer, der lytter med, og forhåbentlig skubbe jer i retning af et bedre udnyttet potentiale.

Spørg på et virksomhedsforløb, event eller foredrag

Der er ingen omkostninger forbundet med at stille spørgsmål.
Du kan gøre det her:

Jacob er kompetent og har en holistisk behandlingsstil, så det ikke kun er den enkelte knude, der er i fokus, men hele kroppen som en enhed. Han gør meget ud af at lytte og inddrage dig i processen, så ikke blot han – men også du – får en bedre forståelse af, hvad din krop prøver at fortælle.

–  Stefanie Therkildsen, Associate Expert/JPO, United Nations